Subinvestiția C3/S/I.1.B

 

Anunț

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţă lansarea în perioada 20 aprilie 2023 – 20 iunie 2023 aferentă celei de-a doua runde de atragere de fonduri pentru Subinvestiția I.1.b. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026.

Obiectivul general al Investiției I.1 Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Titlu apelInvestiția I.1.b. Construirea de insule ecologice digitalizate.

Pilonul I. Tranziție verde

Componenta C3. Managementul Deșeurilor

Dată deschidere apel de proiecte: 20 aprilie 2023, ora 12:00

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 20 aprilie 2023, ora 12:00

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 20 iunie 2023, ora 12:00

 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect, respectiv valorile costurilor standard pe tipuri de insule, conform punctului 1.5.3 din Ghidul  specific aprobat.

 

Alocarea financiară acordată prin PNRR, pentru lucrările destinate construirii şi operaţionalizării de insule ecologice igitalizate (ansamblu de containere digitalizate pentru colectarea separată de deşeuri menajere) este de 260.130.000 euro, echivalent a 1.279.709.535 lei. Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021.

 

Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, acțiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate și administratorii datelor, acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum și pentru promovarea principiului „plătește pentru cât arunci”.

 

Solicitanții eligibili:

Beneficiarii acestei măsuri sunt:

  • Unităţile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate la nivel de municipiu şi oraş.

Mai multe detalii aici: https://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/ghiduri_deseuri/  

Adresa mail de contact: dgpnrr@mmediu.ro – aceasta e necesară pentru situații în care beneficiarii au nelămuriri referitoare la ghidul specific.