Prelungirea apelului necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției I.1. „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane” pentru Subinvestiția I.1.C. „Crearea de păduri urbane”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prelungește apelul necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției I.1. „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane” pentru Subinvestiția I.1.C. „Crearea de păduri urbane”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prin intermediul acestui apel se acordă finanțare pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 1, Subinvestiția I.1.C, respectiv „CREAREA DE PĂDURI URBANE” – PNRR/2023/C2/I.1.C

Alocarea financiară totală acordată prin PNRR este de 30 milioane euro, echivalentul a 148.914.000 lei. Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii iulie, 1 euro = 4,9638, valabil la data de 31 iulie 2023.

Cererile de finanțare pot fi depuse până pe data de 30 iunie 2024, ora 23:59

Sesiunea este de tip necompetitiv, apel deschis, pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul ,,primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 31 mai 2024.

Scopul și obiectivul investiției:

Scopul investiției îl reprezintă acordarea unei finanțări în favoarea unităților administrativ-teritoriale de tip urban (orașe, municipii) și altor instituții publice pentru înființarea unor păduri urbane noi pe terenurile ce le dețin.

Obiectivul măsurii de investiții este de a crea noi suprafețe acoperite de vegetație forestieră, care sunt situate în zonele urbane și periurbane. Aceste păduri urbane se vor înființa folosind o vastă diversitate de arbori și arbuști din specii native și vor avea densități mari, astfel încât să se constituie în “plămâni verzi”, care vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, conservarea peisajului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și implicit îmbunătățirea sănătății publice.

Solicitanți eligibili:

  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:
  1. municipii reședință de județ;
  2. municipiul București;
  3. alte municipii;
  4. orașe;
  5. județe;
  • Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, definite conform O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituțiile de învățământ publice;
  • Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.