INFORMARE 17.10.2023 privind lista echipamentelor (containere) care urmează a fi achiziționate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în baza acordurilor de asociere semnate cu beneficiarii apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I1.A – Înființare centre de colectare prin aport voluntar, Componenta 3 – Managementul Deșeurilor

Nota de informare_containere CAV_site