INFORMARE Privind publicarea pe site a unei INFORMĂRI privind lista documentelor necesare pregătirii și încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în cadrul Componentei 1 Managementul apelor- Investiția I2. „Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și sau/ afectează arii naturale protejate” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I.2

Notă Publicare Pe Site Informare Documentatie Contractare