INFORMARE Privind publicarea pe site a documentelor tipizate aferente Componentei 3 – Managementul Deșeurilor – Subinvestițiile I1.a, I1.b și I1.c

INFORMARE
Privind publicarea pe site a documentelor tipizate aferente
Componentei 3 – Managementul Deșeurilor – Subinvestițiile I1.a, I1.b și I1.c

În atenția beneficiarilor PNRR cu Contracte de finanțare încheiate cu MMAP în cadrul Componentei 3 – Managementul Deșeurilor – Subinvestițiile I1.a, I1.b și I1.c, vă aducem la cunoștință că au fost publicate în locația https://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/ următoarele documente editabile necesare implementării proiectelor:
Graficul estimativ privind termenele de depunere a Cererilor de transfer_v07.11.2022
Cererea de transfer și Declarații de cheltuieli_v07.11.2022
Raport de Progres_v07.11.2022

Totodată, dorim să vă reamintim următoarele:
1. Graficul estimativ privind termenele de depunere a cererilor de transfer, se va depune la MMAP în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la încheierea contractelor de finanțare sau odată cu prima cerere de transfer;

2. Cererea de transfer pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, în condițiile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanțare, se transmit DGPNRR-MMAP, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Cererile de transfer vor fi însoțite de documentele justificative menționate în Contract și Anexele acestuia;

3. Cererile de transfer ulterioare, se vor depune anterior efectuării plăților către furnizori/ prestatori/ executanți. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor transferate de MMAP, beneficiarul va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer, respectiv cele menționate în Notificarea cu privire la sumele autorizate/ transferate.

4. Raportul de progres se va depune la MMAP, trimestrial în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalul trimestrului pentru care se face raportarea, rapoarte privind progresul tehnic și fiananciar al investițiilor ce fac obiectul contractului de finanțare.

Vă rugăm să consultați textul integral al Contractului de finanțare și anexele la acesta.
Vă invităm să urmăriți site-ul nostru https://pnrr.mmap.ro/, pentru a obține toate informațiile de care aveți nevoie pentru a solicita finanțarea în cadrul componentelor 1,2,3 și 7 (Investiția 5) din cadrul PNRR.