INFORMARE Privind încadrarea entităților juridice private care inițiază proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice finanțate prin PNRR

Conform informării MIPE privind încadrarea corectă a entităților juridice private, înregistrată cu nr. 27619 din 26.02.2024, transmisă tuturor Coordonatorilor de Reforme/Investiții, vă aducem la cunoștință următoarele:

  • Entitățile juridice private care se supun regulilor aplicabile autorităților contractante, conform prevederilor art. 6 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 4 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, aplică procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică reglementate de legislația incidentă;
  • De asemenea, în cazul existenței unei entități publice în structura acționariatului aplicantului/beneficiarului de fonduri din PNRR sau atunci când beneficiarul/aplicantul este un parteneriat/o asociere între mai multe entități, în sensul prevederilor art.4 alin.(1) lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.4 alin.(1) din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, dintre care una este finanțată din fonduri publice, atunci procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică se vor desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.
  • Entitățile juridice private, care nu intră sub incidența prevederilor art.6 Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare sau ale art.4 prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, după caz, vor derula achizițiile aferente conform prevederilor Ordinului Ministrului MIPE nr.372/2024, publicat in Monitorul Oficial nr.152, Partea I, 27.02.2024.

Vă invităm să urmăriți site-ul nostru https://pnrr.mmap.ro/ și rubrica Noutăți, pentru a obține toate informațiile de care aveți nevoie.