Anunț publicare ghid pentru apelul de proiecte PNRR/2022/C1/1

Vă aducem la cunoștință că la adresa https://pnrr.mmap.ro/wp-content/uploads/2022/10/Ghid_PNRR_2022_C1_I1_10_10_2022_fara_track_final.pdf a fost publicată ultima versiune a ghidului specific pentru apelul de proiecte PNRR/2022/C1/1, care urmează să parcurgă procesul de aprobare și publicare în Monitorul Oficial. Această versiune cuprinde modificările rezultate în urma analizării observațiilor/punctelor de vedere primite atât din parte potențialilor solicitanți de finanțare, ca parte a procesului de dezbatere publică, cât și din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene ca parte a procesului de avizare a ghidului.

Vă invităm să urmăriți site-ul nostru https://pnrr.mmap.ro/, pentru a obține toate informațiile de care aveți nevoie pentru a solicita finanțare în cadrul componentelor 1, 2, 3 și 7 (Investiția 5) din cadrul PNRR.