Anunt – Pepiniere Mari – C2_S_I.2.A

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat astăzi apelul pentru acordarea  de sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri.

Obiectivul general al Investiției I2. „Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere” este de a dezvolta capacitățile de producție de material reproducător (specii de arbori și arbuști) care sunt adecvate pentru condițiile climatice viitoare modelate pentru România în cantități suficiente cu implicarea atât a Romsilva cât și a sectorului privat, în contextul în care Strategia Națională Forestieră 2020 – 2030 își propune descurajarea creării de pepiniere comerciale pentru monoculturi cu ciclu scurt de rotație/producție

Titlu apelInvestiția I2. Subinvestiția I.2.A ” Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”.

Pilonul I. Tranziție verde

Componenta C2. Păduri și protecția biodiversității

Dată deschidere apel de proiecte: 27 aprilie 2023, ora 12:00

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 27 aprilie 2023, ora 12:00

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 29 februarie 2024, ora 00:00

 

Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect, precum și ratele de finanțare sunt conform punctului 1.5.2 din Ghidul specific aprobat.

 

Alocarea financiară totală acordată prin PNRR, pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestieri, în capacități de condiționare a semințelor forestiere și în realizarea de plantaje forestiere în cadrul Investiției I2 – Subinvestiția C2/S/I.2.A este de 32.000.000 euro, care reprezintă echivalentul a 156.976.000 lei.

Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii februarie 2023 de 1 euro = 4.9055 lei, valabil la data de 28.02.2023.

 

Prin intermediul acestei investiții sunt vizate activități/acțiuni specifice pentru înființarea/ dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere.

Activități sprijinite prin prezentul ghid sunt detaliate la punctul 3.1.6. din Ghidul  specific aprobat.

 

 

Solicitanții eligibili:

Solicitant de finanțare poate fi orice deținător public sau privat de pădure, autorizat pentru producerea de material forestier de reproducere, denumit în continuare (MFR) ori producător autorizat de MFR, indiferent de mărimea sa.

În categoria deținătorilor publici de păduri sunt incluse: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județ) și alte persoane juridice de drept public.

În categoria deținătorilor privați de păduri sunt incluse: persoanele fizice autorizate, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat.

Mai multe detalii aici: https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/

Adresa mail de contact: dgpnrr@mmediu.ro