Anunt lansare apel_C2.I.1.B

Anunț

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează apelul necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției 1-„Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane” apelul necompetitiv de proiecte pentru „SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENȚIALULUI FORESTIER AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE METEOROLOGICE NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE UNEI CALAMITĂȚI NATURALE, DE INFESTĂRI ALE PLANTELOR CU ORGANISME DĂUNĂTOARE ȘI DE EVENIMENTE CATASTROFALE”

Prin intermediul acestui apel se acordă finanțare pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 1, Subinvestiția 1.B, respectiv acordarea  de sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale.

Alocarea financiară totală acordată prin PNRR pentru subinvestiția C2/I.1.B. – Refacerea potențialului forestier este de 100.000.000 Euro, echivalentul a 491.890.000 lei.

– Data și oră începere depunere de proiecte: 16.02.2023, ora 12:00
– Data și oră închidere depunere de proiecte: 23.01.2026, ora 23:59

 • Link depunere proiecte: https://proiecte.pnrr.gov.ro/
 • Link detalii: https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/
 • Adresa de mail suport: (pentru intrebari tehnice legate de apel): dgpnrr@mmediu.ro

Solicitanți eligibili:

Deținători publici de teren de împădurit:

 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”;
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public și privat deținut de către acestea);
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători privați de teren de împădurit:

 • persoanele fizice;
 • persoanele fizice autorizate;
 • întreprinderile individuale;
 • întreprinderile familiale;
 • societățile comerciale;
 • asociațiile și fundațiile;
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora